Alarko Carrıer (ALCAR) kar payı 2021 ödemesi ne zaman, bugün mü?

Alarko Carrier (ALCAR) paydaşları, kar payı ödemesinin ne zaman yapılacağını internette araştırıyor. Alarko kar payı ne zaman dağıtacak? Alarko 2021 kar payı ödemesi, bugün mü ödendi mi?

Alarko Carrier’in kar payı ödemesine ilişkin yaptığı açıklamada, aşağıdaki ifadelere yer verildi:

Şirketimizin 19.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında;

  • Şirketimizin, 2020 yılına ait finansal tablolarında yer alan 78.036.118,-TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 16.164.649,-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 61.871.469,-TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
  • 2020 yılında bağış yapılmadığından, net dağıtılabilir dönem kârı 61.871.469,-TL’nin %40,15’ine tekabül eden 24.840.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
  • Şirketin nakit dengeleri dikkate alınmak suretiyle kâr payının 2 eşit taksitte ödenmesine, ilk taksitin dağıtımına 15 Haziran 2021 tarihinde, 2. taksitin dağıtımına ise 15 Kasım 2021 tarihinde başlanmasına,
  • Dağıtılacak kâr payı üzerinden 2.430.000,-TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
  • Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
  • Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.

Alarko Kar payı tarihi: 15.06.2021

Related Articles

- Advertisement -
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.