Home Ekonomi Bak Ambalaj (BAKAB) kar payı dağıtacak, ne zaman, hangi tarihte, kaç TL?

Bak Ambalaj (BAKAB) kar payı dağıtacak, ne zaman, hangi tarihte, kaç TL?

0
346
bakab kar payı dağıtımı

Borsada BAKAB işlem kodu ile işlem gören Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., 14 Haziran 2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında kar payı dağıtma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payının brüt 0,4166666 net 0,3541666 TL olarak açıkladı. İşte şirketten yapılan açıklama ve kar payının dağıtılacağı tarih.

Bak Ambalaj Sanayi, 14 Haziran 2021 tarihinde yapılan yönetim kurulunda alınan kararları KAP’a bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetler neticesinde yasal kayıtlarda vergi sonrası 27.998.009-TL SPK kayıtlarında ise 30.589.864-TL net dönem karı elde etmiştir. Yasal kayıtlara göre hesaplama tavanına ulaşıldığı için genel kanuni yedek akçe ayrımı yapılmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun II.19.1 Kar payı tebliğinde dağıtılacak kâr payı tutarının üst sınırı, “yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır” olarak ifade edilmiştir. Buna göre Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım önerisi için;

1- Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 528.919-TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak brüt 15.000.000-TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına,

2- Şirket Esas Sözleşmesin 27.maddesi gereğince genel kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci kâr payı düşüldükten sonra kalan karın % 5′ i olan 676.346-TL’nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu Üyelerine, kendi aralarında dağıtılmak üzere verilmesine,

3- 1.387.635-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,

4- Kar payının 6 Temmuz 2021 tarihleri itibari ile pay sahiplerine ödenmeye başlanmasına,

5- Tüm bu hususların Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirimi için gerekli her türlü iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar Tarihi: 17.05.2021

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi: 14.06.2021

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?: Görüşüldü

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli: Peşin

Para Birimi: TRY

Pay Biçiminde Ödeme: Ödenmeyecek

Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi: 06.07.2021

Kar Payı Ödeme Tarihi: 08.07.2021

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.