Dardanel (DARDL) bedelli sermaye artımı ne zaman, hangi tarihte bölünecek?

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. yüzde 1000 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. Dardanel yatırımcıları, bedelli sermaye artırımının ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Dardanel bedelli ne zaman? Dardanel hangi tarihte bölünecek? Dardanel kaç lotum olur? İşte detaylar…

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.1 Haziran 2021 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında bedelli sermaye artırımı kararı alındığını açıkladı. Paydaşlara duyurulan bu karar, SPK onayı da sunuldu. Yatırımcılar ise sermaye artırımının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. İşte Dardanel bedelli sermaye artırımı hakkında tüm detaylar…

Dardanel Bedelli sermaye artırımı detayları

Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 01.06.2021

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 595.000.000

Mevcut Sermaye (TL): 53.281.753

Ulaşılacak Sermaye (TL): 586.099.283

Oran: % 1000 (Yüzde Bin)

Bedelli bölünme tarihi: Her an açıklanabilir

Dardanel Bedelli sermaye artırımında yüzde 1000 oranında artışa gidilecek. Yapılan bu bedellide, paydaşların rüçhan hakkını kullanması, ya da rüçhan haklarını satması gerekmekte. Bedelli Sermaye artırımının ne zaman gerçekleşeceği şirket tarafından henüz açıklanmadı. Şirket tarafından açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Şirket tarafından yapılan bedelli sermaye artırımına ilişkin açıklama

Şirketimizin 01.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

-Şirketimizin Esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı maddesi kapsamında 595.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 53.281.753.-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 532.817.530 Türk Lirası tutarında artırılarak 586.099.283 Türk Lirasına yükseltilmesine,

-Artırılan 532.817.530 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların hamiline olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına,

-Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

-Sermaye artırımının tamamlanması ile sağlanacak fonun 6 milyon Euro’ya tekabül eden kısmı ile Yunanistan’da varlıkları devralınacak Kallimanis şirketinin borçlusu olduğu mali kurumlardan yapacağımız alacak devir satın alma işleminde kullanılmasına, kalan meblağın ise finansal borçlarımızın kapatılmasında kullanılmasına (böylece şirketimizin finansman faiz ve kur maliyetlerinden kurtarılarak kar dağıtabilir hale getirilmesi sağlanacaktır),

-Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer merciiler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesine, karar verilmiştir

Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

Related Articles

- Advertisement -
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.