Ana SayfaEkonomi***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KAP bildirisi

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KAP bildirisi

DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. yapılacak olan genel kurul hakkında bir kap bildirisi paylaştı. DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Kamuyu aydınlatma platformu bildirisinde aşağıdaki ifadelere yer verildi. DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KAP açıklaması!

Özet Bilgi

Olağan Genel Kurul Çağrısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi

Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi

01.01.2020

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi

31.12.2020

Karar Tarihi

01.04.2021

Genel Kurul Tarihi

01.06.2021

Genel Kurul Saati

11:00

GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih

31.05.2021

Ülke

Türkiye

Şehir

ERZİNCAN

İlçe

ERZİNCAN MERKEZ

Adres

MEVA OTELİ Halitpaşa Cad. No: 1 Belediye Binası karşısı Erzincan

Gündem Maddeleri

1 – Açılış ve Divan Başkanlığı’nın oluşturulması

2 – Genel Kurul Zaptının imzalanması hususunda Divan Başkanlığı’na yetki verilmesi

3 – 2020 yılı Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 – 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması

5 – 2020 yılı UFRS ve VUK’na göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması,

6 – 2020 yılına ilişkin yayınlanan Faaliyet Raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunun genel kurul bilgisine sunulması,

7 – Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı, ayrı ibra edilmesi,

8 – 2020 yılına ait karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

9 – Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkının belirlenmesi,

10 – 2 (iki) kişi bağımsız olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

11 – Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi ve Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı faaliyet yılı için seçilen Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim firmasının müzakereye sunulması,

12 – Şirket ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgilendirilme,

13 – Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için “ücret politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 – Şirketin 2020 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

15 – Dilek ve temenniler,

16 – Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulu’nun 1 Nisan 2021 tarihli kararı doğrultusunda;

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 1Haziran 2021 Salı günü saat 11:00’de Halitpaşa Cad. No:1 Belediye Binası karşısı Erzincan yapılacaktır.

Genel Kurul Çağrı ilanı , Vekaletname formu örneği ekte Sayın hissedarlarımızın bilgisine sunar, toplantıya bizzat veya vekilleri vasıtası ile katılımlarını rica ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
DİĞER YAZILAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

SON YAZILAR

SON YORUMLANANLAR

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.