***HEKTS*** Hektaş Ticaret bedelsiz sermaye artışı ve tarihi 2021

Hektaş Ticaret Türk Anonim Şirketi (HEKTS) bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. KAP’a gönderilen açıklamalar haberimizde…

Hektaş, 227.571.100,14 olan mevcut sermayesine 232.428.899,860 bedelsiz ekleme kararı aldı. KAP’a yapılan açıklamada aşağıdaki bilgilere yer verildi:

Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 TL olan çıkarılmış sermayesinin 400.000.000 TL nakit karşılığı, 232.428.899,86 TL iç kaynaklardan olmak üzere 227.571.100,14 TL’ den 860.000.000 TL’ ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 632.428.899,86 TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan İzahname

Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 22. 04.2021 tarihli 22/663 sayılı toplantısında onaylanarak, 2021/21 sayılı Haftalık SPK Bülteninde yayımlanmış olup, 27.04.2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-5547 sayılı yazı ile tarafımıza bildirilmiştir.

SPK tarafından onaylı İzahname Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda 27.04.2021 tarihinde yayımlanmıştır.

– Pay sahiplerimize yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %175,76924’ü oranında bedelli ve % 102,13462 oranında bedelsiz yeni pay alma hakları bulunmaktadır.

– Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 30.04.2021 ile 17.05.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

– Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL’den satışa arz edilecektir.

– Sermaye artırımına ilişkin izahnameye ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’ ın www.kap.org.tr, Hektaş Ticaret T.A.Ş.’ nin www.hektas.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ nin www.oyakyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.

-Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa’da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

– Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin bir taahhüt bulunmamaktadır.

Related Articles

- Advertisement -
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.