Lokman Hekim kar payı temettü 2021 ne zaman dağıtacak?

Borsada LKMNH kodu ile işlem gören Lokman Hekim kar payı dağıtılacağını duyurdu. Pay sahiplerine dağıtılacak olan kar payı oranını da açıklayan şirket, KAP’a bildirim gönderdi. Yatırımcıların merakla beklediği kar payı (temettü) dağıtım işlemi 22 Eylül 2021 ve 24 Kasım 2021 tarihlerinde 2 taksit şeklinde ödenecek.

Lokman Hekim tarafından yapılan KAP bildiriminde, şirketin kar payı dağıtılacağı duyuruldu. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre konsolide dönem net karı 29.789.179-TL olup Ana ortaklığımıza ait Dönem Net Karı 24.250.988-TL dir.

Esas sözleşmemiz, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak; 784.203,02-TL hesaplanan Genel Kanuni Yedek Akçe düşüldükten ve 4.206.357-TL tutarındaki Yıl İçinde Yapılan Bağışlar eklendikten sonra 25.758.950,74-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârına ulaşılmaktadır.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine(Yasal Kayıt) göre Net Dağıtılabilir Dönem Karı 14.899.857,41-TL dir.

2020 yılı Net Dağıtılabilir Dönem Karı olan 14.899.857,41 -TL’nin brüt 8.000.000-TL kısmının nakit kar payı olarak dağıtılmasına, 2020 karından kalan 6.219.857,41-TL ve olağanüstü yedeklerden 5.780.142,59-TL olmak üzere şirket çıkarılmış sermayesinin %50 oranına tekabül eden toplam 12.000.000 TL’lik kar payının ise bedelsiz pay olarak dağıtılmasına, 784.203,02-TL genel kanuni yedek akçe, 680.000-TL ikinci kar payı üzerinden yedek akçe ayrılmasına,

Nakit dağıtılacak kar payının iki eşit taksitte 20.09.2021 ve 22.11.2021 tarihlerinde ödenmesi ve bedelsiz pay dağıtımı hususlarının 2020 yılı Olağan Genel Kurulunda karara bağlanmak üzere teklif edilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Kar dağıtım teklifi Genel Kurulca onaylanmıştır.

Lokman Hekim kar payı dağıtım takvimi

Karar Tarihi: 03.03.2021

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi:27.03.2021

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?: Görüşüldü

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli: 2 Taksit

Para Birimi: TRY

Pay Biçiminde Ödeme: Ödenecek

Oran 1. Taksit: 0,1111111

Oran 2. Taksit: 0,1111111

Toplam kar payı oranı: 0,2222222

lokman hekim kar payı 2021

Related Articles

- Advertisement -
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.