Martı GYO (MRGYO) bedelli 2021 ne zaman, nasıl katılırım, kaç lotum olur?

Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın bedelli sermaye artışı başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. %200 oranında bedelli artışa giden Martı GYO’nun bedellisi 11 Haziran’da başlıyor ve 8 Temmuz’da sona eriyor. Martı GYO bu bedelli artışı ile 110.000.000 TL olan sermayesini 330.000.000 TL’ye yükseltecek.  İşte Martı bedelli hakkında detaylar…

Martı GYO Yatırımcılarını merakla beklediği bedelli sermaye artışı SPK tarafından onaylandı. Elinde Martı GYO MRGYO hissesi bulunduran yatırımcıları, bu hissenin bedellisine nasıl katılacaklarının ve rüçhan kuponu haklarını nasıl kullanacaklarını araştıryor. İşte Martı GYO bedelli hakkında detaylar…

Martı GYO (MRGYO) detayları

SPK Başvuru Tarihi: 03.11.2020

SPK Onay Tarihi: 08.04.2021

Oran: %200

Yönetim Kurulu Karar Tarihi: 19.10.2020

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL): 500.000.000

Mevcut Sermaye (TL): 110.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL): 330.000.000

Rüçhan hakkı kullanım başlangıcı: 11 Haziran

Rüçhan hakkı kullanım bitişi: 8 Temmuz

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 110.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 330.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 220.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.04.2021 tarih ve 2021/19 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların % 200 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL olarak kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 11.06.2021 ile 08.07.2021 tarihleri arasında 28 gün süreyle kullandırılacaktır. Pay bedelleri Denizbank A.Ş., Gayrettepe Ticari Merkez Şubesi nezdinde Şirket adına açılmış olan TR53 0013 4000 0017 8141 8001 29 numaralı özel banka hesabına yatırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar BİAŞ Birincil Piyasada 2 iş günü süre ile nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa’da oluşacak fiyattan Borsa İstanbul’da satılacaktır.

Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.gov.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.martigyo.com) ve İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesinden (www.infoyatirim.com) ulaşılabilir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Related Articles

- Advertisement -
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.