ORGE Enerji Elektrik bedelsiz ne zaman, hangi tarihte, yüzde kaç?

ORGE Enerji Elektrik bedelsiz sermaye artırımı haberinin ardından yatırımcılar, bu sermaye artışının tarihini ve oranını araştırıyor. ORGE bedelsiz ne zaman, hangi tarihte ve ne kadar? ORGE ne zaman bölünecek? İşte detaylar…

ORGE Enerji Elektrik’in bedelsiz sermaye artışı kararının almasının ardından, yatırımcılar bu sermaye artışının detaylarına internet üzerinden erişmeye çalışıyor.

ORGE Enerji Elektrik Taahhüt Bedelsiz Tarihi ve Oranı/Miktarı (19.03.2021):

ORGE Enerji Elektrik şirketi (orge hissesi), %60 oranında bedelsiz sermaye arttırma kararı aldı. Bu karar 19.03.2021 tarihinde yapılan yönetim kurulunda verilmiştir. Genel kurulda onaylandıktan sonra bedelsiz için tarih belirlenecektir.

Bedelsiz oranı %60 olduğu için ORGE hissedarlarına, ellerindeki her hisse için 0.6 tane daha hisse verilecektir. Dolayısıyla elinizdeki hisselerin adedini 1.6 ile çarparak bedelsiz bölünmeden sonraki hisse sayısını bulabilirsiniz. Bedelsiz sonrası hisse fiyatı da bölünmeden bir gün önceki kapanış fiyatının 1.6’ya bölünmesi ile hesaplanabilecektir.

ORGE Bedelsiz – Ek Açıklamalar – 19.03.2021

Sermaye piyasası mevzuatı, Şirketimiz esas sözleşmesi ve Şirketimiz kar dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketimizin Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2020 tarihi itibarıyla oluşan, sırasıyla 54.578.138 TL ve 14.192.422,51 TL net dönem karından, mevzuat uyarınca gerekli indirim ve ayrımlar yapıldıktan sonra,

-Yasal kayıtlarda mevcut olan ve ekteki kar dağıtım tablosunda yer alan şekilde 30.000.000 TL’nin sermayeye eklenerek pay olarak dağıtılması,

-Sermayeye eklenecek 30.000.000 TL tutarındaki kar payının,

  • Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 13.482.801,38 TL’lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL’lik kısmının ise geçmiş yıl karlarından karşılanması.
  • Yasal kayıtlara göre ise 13.482.801,38 TL’lik kısmının 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karından, 16.517.198,62 TL’lik kısmının ise olağanüstü yedeklerden karşılanması,

-Sermayeye eklenecek 30.000.000 TL tutarındaki kar payı nedeniyle ihraç edilecek bedelsiz payların yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılması, hususlarının Genel Kurul’un görüş ve onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Related Articles

- Advertisement -
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.