Tasfiye edilen 21 faizsiz konut şirketi hangileri, isimleri nedi?

Cumhurbaşkanı kararnamesi ile tasfiye olan faizsiz konut şirketlerinin isimleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tasfiye edilen faizsiz konut şirketleri isimleri nedir, hangi şirketler? Tasfiye edilen şirketler 2021 listesi!

Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’na intibakları yeterli görülmeyen 21 şirketin tasfiyesine karar verildi.

TBMM’de geçtiğimiz mart ayında kabul edilen yasa ile tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş izni ve denetimi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) yetki verilmişti.

Konut ve taşıt finansman şirketlerinin çalışma esaslarını belirleyen tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliği nisan ayında belirlenmişti.

Düzenleme ile söz konusu şirketlerin faaliyet göstermesi için en az 100 milyon lira sermayeye sahip olması ve her bir şube için 1 milyon TL tutarında sermaye bulundurmaları gerekiyordu.

BDDK yapılan incelemeler doğrulusunda 21 tasarruf finansman şirketinin tasfiyesine karar verdi.

BDDK kararında “6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerine intibak etmek üzere Kuruma başvuruda bulunan ekli listedeki şirketler tarafından tevdi edilen bilgi ve belgeler, söz konusu şirketlere ilişkin Kurum denetim personeli tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporlarda yer alan tespitler ile ilgili mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; intibak planı yeterli görülmeyen ekli listedeki şirketlerin Kanunun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında tasfiyelerine karar verilmiştir” denildi.

Tasfiye edilen şirketlerin isimleri şöyle

 • İktisatevim
 • Vizyonevim
 • Doğruevim
 • Finansevim
 • Birikimevim
 • Yaşamevim
 • HH Aydın Yatırım Holding A.Ş
 • İhtiyaçevim
 • Varlıkevim
 • İstek Evim
 • İkizlerevim
 • Destekevim
 • Gerçekevim
 • Değer Tasarruf
 • Önceevim
 • Morevim Tasarruf
 • Hedefevim
 • Gelecek Tasarruf
 • Birlikbirikim Gayrimenkul
 • Tasarruf Organizasyon
 • Gayrimenkul Pazarlama A.Ş.

Related Articles

- Advertisement -
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.