Tüik Temizlik Görevlisi Alımı Yapacak

Türkiye istatistik kurumu kısa ismi ile TÜİK yeni yayınladığı ilan neticesinde temizlik görevlisi kadrosu için personel alımı yapacağını açıkladı. Temizlik alımı kadrosu için bazı şartlar belirten TÜİK bu şartları taşıyan adayların başvurularını ilan yayınlandığı tarihinden itibaren 5 gün içerisinde alacağını bildirdi.

Tüik personel alımı başvuru bilgileri nedir?

Adaylar, sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilana Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) (https://www.iskur.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (https://kamuilan. ailevecalisma.gov.tr/) ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (www.tuik.gov.tr) internet sayfasından ulaşılabilirler. İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayımlandığı 30/11/2020 tarihinden itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilir. (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)

Tüik başkanı kimdir?

1984 İstanbul doğumlu Muhammed Cahit ŞİRİN, orta ve lise eğitimini Konya’da tamamladı. Ankara Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans derecesini alan ŞİRİN, Ford, BP ve Abbott gibi çok uluslu şirketlerde çeşitli kademelerde uzman ve yönetici olarak çalıştı.

Sayın ŞİRİN “ Başkan Danışmanı? 2018’den itibaren TÜİK Başkan Vekili olarak atandığı 22 Mayıs 2020 tarihine kadar TÜİK Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Görev ve Yetkiler

 Resmi İstatistik Programını hazırlamak,

 Programda belirtilen istatistiksel faaliyetleri düzenlemek ve gerçekleştirilmesini sağlamak,

 Resmi istatistiklerin üretiminde kullanılacak istatistiksel yöntemleri, tanımları, sınıflandırmaları ve standartları ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak belirlemek,

 Ekonomi, sosyal sorunlar, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanlarında ve diğer gerekli alanlarda istatistik derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayınlamak,

 Resmi istatistik sonuçlarına bilimsel ve teknik açıklamalar yapmak,

 bilimsel araştırma tekniklerindeki gelişmeleri ve istatistik alanındaki yöntem ve bilgi teknolojilerini takip etmek ve bu gelişmelerin benimsenmesi için gerekli önlemleri almak,

 Ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde istatistiksel verilere ihtiyaç duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini belirlemek,

 Program tarafından kurum ve kuruluşlara resmi istatistiklerle ilgili olarak verilen görevlerin performansını takip etmek, bu kurum ve kuruluşların ürettikleri istatistikleri uluslararası standartlarına uygun olarak incelemek, kalite kontrol yapmak ve teknik destek sağlamak ve koordinasyonu sağlamak bu sorunlar,

kalkınma planları, programları, ilgili mevzuat ve benimsenen ilkeler çerçevesinde Enstitü’nün orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını geliştirmek; Enstitü’nün stratejik planları ve yıllık amaç ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısını, hizmet kalite standartlarını ve yönetim hizmet ve süreçlerini sürekli iyileştirecek tedbirler almak,

 Programın uygulanmasına ilişkin Yıllık İzleme Raporları hazırlamak,

 İstatistiksel bilgilerin saklanmasını, kullanıcılara sunulmasını ve bu alanlarla ilgili sistemlerin geliştirilmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin kurulmasını koordine etmek,

 Ulusal sicil sistemlerinin kurulması için standartları belirlemek, bu standartları uygulamak ve kurumlar arası koordinasyon yoluyla bu standartlara uyulmasını sağlamak,

 Uluslararası karşılaştırmalar yapmak için diğer ülke veya ülke gruplarına ilişkin göstergeleri takip etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde yayınlamak,

 Gerekli alanlarda veri üretimi ve mevcut teknik kapasitenin güçlendirilmesi için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma ve teknik yardım projeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve istatistik alanında uluslararası toplantılar düzenlemek,

 Kanunla verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanlık, yükseköğretim kurumlarının görevlerinin saklı olduğu üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği içinde çalışma alanlarına ilişkin ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma merkezleri kurabilir.

Related Articles

- Advertisement -
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.