Uyanış Büyük Selçuklu Bedrel Cemali kimdir, gerçek adı nedir? Bedrul Cemali tarihte kim?

0
384

Uyanış büyük Selçuklu dizisinde Hasan Sabbah’ın ittifak yapmaya çalıştığı Bedrul cemali kimdir? Bedrel Cemali gerçek adı nedir? Uyanış Büyük Selçuklu Bedrul cemali tarihte kimdir, gerçekte ne zaman öldü? Bedr El Cemali karakteri kimdir?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde olaylar gittikçe kızışıyor. Hasan Sabbah entrikalarına ve tuzaklarına devam ediyor. Hasan Sabbah bu kez Bedrul Cemali ile ittifak kurdu. Bedrul Cemali’nin kim olduğu gerçekte kim ve ne zaman öldüğü de izleyiciler tarafından merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. işte merak edilen Bedrul Cemali!

Bedrel Cemali kimdir?

Fatımiler Ermeni kölelerdi ve Şam’ın lideri Jamal’d-Devle [1] tarafından ucuza satın alındı. Selçuklular, Güney Anadolu ve Suriye’yi işgal ettikleri yıllarda, bu bölgelerde yaşayan birçok Ermeni gibi, Fatımi ordusuna katılarak Qurams oldular. Üstün yeteneklerinden dolayı Fatimiz ordusunda ilerleme kaydetti. Aynı zamanda Müslüman oldu ve bağımsızlığını kazandı.

Kalf Mûstansir’in uzun halifesi sırasında Nil selinin (1065-1072) kesintiye uğraması nedeniyle kıtlıklar, kıtlıklar ve salgınlar ve köle guram askerlerinden oluşan Fatımiler Sorun büyük bir çatışmaya neden oldu. Türk Gulam askerleri ile müttefikleri ile Berberi Gulam askerleri ve Gulam askerleri arasında da benzer çatışmalar yaşandı, bunların çoğu siyahtı, Mısır’da Sudan ve Etiyopya gibi güneyden güneye toplandılar. Beder al-Jamali liderliğindeki Ermeni Birliği’nin bu iki çatışma arasındaki çatışmadan koptuğuna inanılıyor. Türkiye’den Guram askerleri Fatimiya Hazinesini yönetti ve yüksek harcamalarla hazineye son verdi. Savaşa Türkiye’den Gulam askerleri de katıldı.

Nasr el-Devle Fustat’ı tutan Türk-Guramm askerleri, Fatımiler ordusunun üst düzey subaylarıyla birlikte savaşarak kaleyi ele geçirdiler. Nasr al-Devle Fatimids (Nasr al-Devle Fatimids), 1074’te suikasta kurban gidene kadar devletten ve onun prestijinden sorumluydu. Bu dönemde, görevi Fatımid’in Suriye sınırını korumak olan Akka valiliğine Beder el-Cemali atandı. Kendisine çok bağlı olan Ermeni asıllı Gulam askerlerinden oluşan Fatımi ordusunun güçleriyle Fatımi sınırını iyi korumayı başardı.

Mısır ve Kahire’deki durum hala çok karmaşık Nasr al-Devle 1074 katliamında öldürüldü. Farklı Türk soylarından Gulam askerlerinin ve diğer soylardan Gulam askerlerinin kampları birbirine zıttır ve Fatimi Almanya’sı kaotik hale gelir. Çalkantılı dönemlerde Halife Beder el-Çamali olarak anılır, başarılı bir asker ve Suriye sınırında icra kurulu başkanı olarak Kahire’ye “Askeri Komutan” (Emiral-Cûyus) atanır. Kış ortasında Dimyat’a indi ve 29 Ocak 1074’te Kahire’ye girdi.

Bedel Jamali, 1074’ten 1094’teki ölümüne kadar, Fatımi Devleti’ndeki siyasi gücün gerçek gücü idi. Fatımi Devleti’nin en yüksek idari sorumluluğu olan “Silahlı Kuvvetler Komutanı (Emiral-Cûyuş)”, “Şii Denis (Beite al-Duat) İcra Kurulu Başkanı” ve kendisini “Vezir” olarak adlandırdı. Halife Mstensir (Calph Mstensir) dışında her yerde mutlak otorite var.

Devlet işlerini çok etkili bir şekilde yürütmeye başladı ve bu faaliyet ölümüne kadar devam etti. Bedr al-Jamali çok yetenekli; ekonomik ve siyasi önlemleri hızla ve zorla uyguladığı için Mısır’a güvenlik, barış ve sükunet getirdi. Nil selleri tarımsal üretime çok uygun olduğundan, Mısır’ın tarımı ve ekonomisi canlandı ve ülkenin zenginliği ve refahı büyük ölçüde gelişti.Özellikle, 1074’teki Nil selleri özellikle tarıma faydalıdır. Örneğin, bu dönemde, devletin yıllık vergi gelirinin (çoğunlukla tarımdan toplanan) 1 milyon dinardan 3 milyon dinara çıktığı belirtildi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here